Segelsällskapets historia

Det började med en brygga

Kostrar, skärgårdskryssare, drakar, H-båtar och jollar. Listan över flytetygen i Vänersborgs segelsällskaps historia kan göras ganska lång. Men det började faktiskt med en brygga! Det var under seklets allra första år som några småbåtsägare i Vänersborg tröttnade på de dåliga tilläggningsmöjligheterna och bildade en bryggförening. Det gick några år och 1909 bildades ur bryggföreningen Vänersborgs segelsällskap. Som grundare utpekades Halvord Lydell och som klubbens förste ordförande utsågs borgmästare Nils Linell.

  

Kappseglingar
Under klubbens första år var inte tävlandet särskilt flitigt. Det fanns inte heller så många båtar och det dröjde ända till 20-talet innan de stora regattorna nådde Vänersborg. Då var det kosterbåtar och snipor, det vill säga spetsgattade, långkölade och gaffelriggade båtar, en direkt utveckling av de seglande fiskebåtarna på västkusten, som var tävlingsredskap.

Från denna tid finns en liten historia, som visar lite av dåtidens inställning till tävlingsseglingen: Året var 1924 och Vänersborg hade fått det ärofyllda uppdraget att arrangera den 25-årsjubilerande "Vänerregattan".

Den första seglingen skulle gå av stapeln på midsommaraftonen men det blåste upp till storm och arrangörerna fick ställa in. Deltagarna blev naturligtvis lite besvikna, varpå arrangörerna ordnade alternativ sysselsättning.

Först körde man deltagarna till det stora kanalbygget vid Sjöboda, sedan ordnades ett studiebesök på bryggeriet som låg nere vid hamnen. När så bryggmästare Albin Borg, själv seglare, bjöd alla besvikna seglare på öl kom stämningen på topp igen.  

 

Klubbhusen kommer till

Segelsällskapet har under årens lopp kunnat skaffa sig två fina klubbhus. Det första invigdes den 5 september 1954 i Sikhall och har sedan dess varit en stor tillgång för klubbens seglare och ett centrum för somrarnas trevliga sammankomster liksom det sedan 50-talet årligen återkommande Sikhallslägret för klubbens juniorer.

Det andra klubbhuset invigdes på Sanden den 8 maj 1972. Detta har sedan successivt byggts ut och är idag ett centrum för klubbens verksamhet såväl sommar som vinter.

 

Framgångsrika seglare   

Vänerregattan har för övrigt givit många framgångar för Vänersborgs segelsällskap. Inte mindre än tre gånger med skärgårdskryssare och en gång med drake har klubben seglat hem den så kallade Vårpokalen.

På 30-talet seglades alltjämt kosterbåtarna men då började också skärgårdskryssarna bli allt vanligare. Det var långsmala kappseglings-maskiner konstruerade för fart och tävling. Skärgårdskryssarna fanns i flera storlekar namngivna efter segelytan: 15, 22, 30 och 40 kvadratmeter. Det var också med en skärgårdskryssare, 22:an Flamingo, som VSS kanske vunnit sin finaste framgång. Det var i Sandhamn 1955, som båten seglad av Arne Glasell, Åke Karlsson, Lennart Larsson och Gösta Eriksson, gick segrande ur striden om den åtråvärda pokalen.

På 40-talet kom drakarna att göra entré på kappseglingsbanorna. Draken bygger på samma koncept som skärgårdskryssarna men är ytterligare utvecklad i fråga om skrovform, rigg och seglingsegenskaper. Dessa båda båttyper kom att dominera kappseglingen fram till 60- och 70-talen då kölbåtar i plast, GKSS-ekor och centerbordsjollar lanserades. 

De stora kappseglingsklasserna bland kölbåtar har sedan varit H-båtar och Express. På jollesidan har det handlat om OK Optimist, E-jolle, Mirror, Laser och 420 bland många andra. Inte minst inom jolleseglingen har klubben de senaste decennierna varit framgångsrik. SM-tecken har hemförts i 420 genom Henrik och Emil Olsson 1993 och därefter i lagsegling i Optimist och E-jolle av trion Caroline Johansson, Johanna Larsson och Martina Söderbom.

 

VSS en god arrangör
Vänersborgs segelsällskap har under åren arrangerat många stora och fina seglingar, allt från de egna klubbmästerskapen och DM, SM och EM till VM för H-båtar 1989, som blev en arrangörsmässig fullträff. Volymmässigt stora har inte minst juniormästerskapen för jolleseglare varit då man utöver deltagarna också tagit emot deras familjer under spännande seglarveckor.

De många lyckade arrangemangen gör att klubben idag har ett gott rykte som tävlingsarrangör.

 

VSS mot framtiden

Klubben är fortsatt aktiv inom kappseglingen såväl för kölbåtar som för centerbordsbåtar. Tyngdpunkten i tävlingsverksamheten har idag förskjutits till jolleseglingen som genom sin seglarskola och tävlingsverksamhet fostrar nya seglare för båtar i alla storlekar. Det förekommer vänersborgsseglare till och med i så stora sammanhang som kappseglingen Whitbread Around the World Race, där Michael Lundh deltog i den svenska båten Swedish Match 1997-1998.

Du kan läsa mer i våra jubileumsskrifter och minnesböcker.

VSS 100 år -

Inledning

1907-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

Utmärkelser och vandringspriser

Sikhall 50 år

Sanden 50 år