Övriga aktiviteter


Vinterfys

Under vinterhalvåret kör vi vinterfys i Blåsutskolans gymnastiksal. Det blir cirkelträning, lekar mm. Riktigt kul för alla åldrar. Jolleseglare, pirater, ledare och föräldrar är välkomna.

 

Övriga kurser

Ibland anordnas kurser som anknyter till segling och båtliv. Det kan till exempel vara Förarintyg för fritidsbåt, SRC/VHF intyg eller Hjärt-lungräddning (HLR).