Träningsgrupper

Träningsverksamheten bedriv i olika kunskapsbaserade grupper indelade i en färgskala. Denna färgrektangel är en pedagogisk modell från Svenska Seglarförbundet för att beskriva en seglares kunskaps- och färdighetsnivå.

Har du hittat till denna sidan har du troligtvis ett intresse för segling, ett intresse som brukar hålla i sig hela livet och som ramar in kappseglingsidrotten.

Varje färg har sina målprofiler som beskriver vilka kunskaper och färdigheter seglaren förväntas utveckla.  Även tävlingar är ”färgade” så att seglaren kan välja tävling efter sin nivå.  


Grön grupp - nybörjare

Grön grupp är insteget för de som vill lära sig segla, men även för de som fortsätter att träna på grunderna och båthantering. Här sker en första introduktion till kappsegling i hemmavattnen. För att börja i grön grupp ska du gå i åk 2, men du får gärna vara äldre än så.

Blå grupp

Blå grupp riktar sig till de som vill kappsegla i hemmavatten och även utanför den egna klubben. Här lär man sig grunderna i att kappsegla och befäster förmågan att behärska sin båt.

Röd/Svart grupp

Röd grupp riktar sig till de seglare som uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för att delta på nationella mästerskap.

Svart grupp vidareutvecklar seglaren ytterligare för att kunna tävla på internationella mästerskap eller motsvarande.