Medlemskap

Du och din familj är varmt välkomna att bli medlemmar.

 

Bli medlem

Fyll i dina uppgifter på sidan "Bli medlem". Vi skickar sedan en bekräftelse med begäran om eventuellt kompletterande uppgifter. Om du har frågor, skicka dem till: medlem@vss.gotanet.se eller Vänersborgs segelssällskap, box 9, 462 21 Vänersborg.

 

Medlemsavgift i Vänersborgs Segelsällskap

Medlemsskap ger möjlighet till att deltaga i klubbens alla aktiviteter och även att boka klubbens olika tillgångar, läs mer under Boka

 • Senior 500:-
 • Junior 350:-         (Till och med det år man fyller 19 år)
 • Familj 800:-         (Gäller för alla i familjen skrivna på samma adress)

Medlemsavgiften ska betalas mot faktura senast sista 30 april på BG 394-2828 ange namn och vid familjeavgift namnen på samtliga familjemedlemmar

För Jolleseglare som vill delta i träningsgrupp tillkommer, utöver Medlemsavgift en träningsavgift.

Denna avgiften täcker till viss del material för att genomföra träningarna och bensin till följebåtar. 

 • Grön (inklusive jolleplats) 450:-
 • Blå (inklusive jolleplats) 650:-
 • Övriga grupper (inklusive jolleplats) 850:-

Jolleplats

Avgiften innefattar plats för jollen på bock utanför klubbhuset, plats för riggat segel, centerbord och roder i röda förrådet ingår i träningsavgiften.

Om man inte är med i någon träningsgrupp finns möjlighet att hyra endast jolleplats.

OBS! Vid vissa tillfällen under säsongen kommer gräsmattan att upplåtas till andra aktiviteter (Framförallt under Aqua Blå), då jollarna flyttas till klubbhusets baksida.

 • Jolle plats om man ej är med i träningsgrupp 300:-

Piratseglarskolan

Avgiften inkluderar vårens tillfällen och avslutning av vårterminen i Sikhall, och 3-4 tillfällen under hösten och avslutningsfest. Pirattillbehör, tillgång till optimistjollar under träffarna samt medlemsskap i VSS under innevarande år.

 • Pirat 550:- (inklusive medlemsskap i VSS under innevarande år). För familjemedlemmar 200:-

Avgiften betalas snarast efter upptaktsträffen. Om intresset till de begränsat antal platserna är stort, kommer de som först betalat att erbjudas plats först.

Antal platser är begränsat till 12 barn.

 

Förtursregel: Ansökande som redan har ett äldre syskon i någon av träningsgrupperna har förtur, vid anmälan före säsongens start.

 

Försäkringar

Här kan du läsa om vad klubbens försäkringar täcker, och vad man behöver se över själv.

Försäkring

 • Klubbens medlemmar (de aktiva idrottsutövarna) är inte olycksfallsförsäkrade via klubben.
 • Ideella ledare, tränare, funktionärer är olycksfallsförsäkrade via RF.
 • Via RF har vi ansvarsförsäkring som gäller både för person och sakskada.
 • Klubben har försäkring via länsförsäkringar på klubbens båtar, byggnader och inventarier.
 • Försäkringen täcker uthyrning av klubbens optimister till klubbens medlemmar alltså även för nybörjare.
 • CB båtarna däremot får bara seglas och hyras ut till erfarna seglare. (DVS det måste finnas en erfaren selgare på varje CB-båt som seglas, resten kan vara nybörjare ombord).

De seglande behöver alltså ha en egen olycksfallsförsäkring samt försäkring för sin båt (Notera att speciella regler gäller runt kappsegling. Svenska sjö och Phantenius har specialicerat sig på denna typ av försäkringar)