Organisation

Styrelse

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och administration i enlighet med de direktiv årsmötet givit. Årsmötet väljer ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv och ansvarar för att utse övriga funktionärer.

För verksamhetens bedrivande finns följande grupper formerade:

Jollegrupp

Ansvarar för jollesegling med träningsgrupper, seglarskola, klubbtävlingar och läger.


Kölbåtsgrupp

Ansvarar för kölbåtssegling med poängseglingar och andra klubbtävlingar samt eskaderverksamhet.


Tävlingsgrupp

Planerar och samordnar klubbens sanktionerade kappseglingsarrangemang. Gruppen säkerställer att vi har behöriga och kompetenta funktionärer och att vi har ändamålsenligt materiel samt håller kontakt med förbund, andra klubbar och arrangörer.


Anläggningsgrupp

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av segelsällskapets anläggningar.


Marknads- och evenemangsgrupp

Ansvarar för marknadsföring, sponsorskontakter och genomförande av publika arrangemang vid sidan av kappseglingar.


Administrativ grupp

Ansvarar för administration, ekonomihantering, utbildningsverksamhet, arkiv- och registerfrågor samt information.

Därutöver finns av årsmötet utsedda:

Valberedning
Revisorer