Vinteraktiviteter

  • 20 jan 2024

Klubben ordnar massa vinteraktiviteter i väntan på sommar och segling!

Välkomna till VÄSS vinteraktiviteter 2024 

Under 2024 kommer det erbjudas en rad vinteraktiviteter framför allt på torsdagar för klubbens medlemmar. Fokus kommer att ligga på att ha trevligt och träffas samtidigt som vi utbildar oss kring olika ämnen. Välkommen ner till Sanden för att bidra med din kunskap eller kanske lära dig något nytt. 

 

Tisdagar kl.18 - Vinterfys

Vi fortsätter att köra vinterfys i Blåsutskolans gymnastiksal för seglare, ledare, syskon och föräldrar, välkomna!

 

25 januari kl.18-20.30 - Kappseglingsregler

Per Gustavsson kommer att uppdatera oss om basregler, vanliga protestsituationer och regel 42. Alla jolle- och kölbåtsseglare samt nyfikna föräldrar med en baskunskap om kappseglingsreglerna är välkomna. 

Anmäl er senast 23 januari till per.kamperin62@gmail.com 

 

15 feb kl.18-20.30 - Splitsning

Kom ner till klubben och lär dig att splitsa treslagen tamp. Om du har kunskap kring splitsning av flätad tamp eller dynema är du välkommen att bidra med dina kunskaper. 

Bidrag med kunskap och anmälan senast 12 feb till inkam58@gmail.com 

 

29 feb kl.19-21 - Årsmöte

Gör din röst hörd under klubbens årsmöte, fika och träffa alla goa medlemmar. 

 

7 mars kl.18-20.30 - HLR

Tillsammans lär vi oss att rädda liv. Vi går igenom hjärt- och lungräddning, hjärtstartare och luftvägsstopp. 

Anmälan senast 3 mars till martinasoderbom@gmail.com (max 12 deltagare)

 

14 mars kl.18-20.30 - Funktionärsutbildning

Att vara funktionär är roligt, socialt och en viktig uppgift för att vi ska kunna arrangera tävlingar.

Kom till klubben och lyssna till de olika funktionerna som finns kring en tävling. Seglingsledare, tävlingsledare, domare, mätman, ban-läggare, sekretariat, säkerhetsansvarig. Vilken roll hade passat dig? 

Anmälan senast 11 mars till per.kamperin62@gmail.com 

 

23 mars kl.10-16 - Seglingens Ledarskap Grund

Seglingens grundutbildning för föräldrar, seglare (13 år och uppåt), ledare och blivande funktionärer. Utbildningen är en webbutbildning som vi kommer jobba med på klubben under dagen. Ni kommer få en liten uppgift innan vi träffas som innebär att titta på några filmer och fundera kring några frågor.

För mer information och anmälan senast 15 mars till martinasoderbom@gmail.com

 

24 mars kl.10-15 - Motorbåtskörning

Avrostning och utbildning för ledare, blivande ledare, funktionärer och föräldrar som vill köra klubbens motorbåtar. 

Anmälan senast 20 mars till martinasoderbom@gmail.com

 

4 maj kl18-19.30 - Vältövning

Välkommen att vara med på en av de roligaste dagarna på året!

Vi badar, leker och välter med optimistjollarna i bassängen på Älvhögsborg.

Anmälan och mer information kommer upp på hemsidan.