Möte med Vbg kommun och polisen kring ordningen på Sanden

  • 13 sep 2023

Välkomna till Vänersborgs kommun och polisens möte om båtsamverkan. Båtsamverkan är ett koncept att inte bara se efter sin egen båt, utan även grannens. Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Måndag den 25 sep kl 18:00 i Vänersborgs segelsällskaps lokaler på Sanden.

Anmäl via länk ditt deltagande:    https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1168079X397402244X76341

 

 

 

 

I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar. Du som är båtägare kan förebygga på flera sätt. Vi pratar om hur du kan se över stöldskyddet, hur ni tillsammans kan hålla extra uppsikt och vara uppmärksam på vilka som rör sig i hamnen och på båtförvaringsplatser.

Med vänlig hälsning

Per Edensvärd
Säkerhetssamordnare
Juridik och säkerhetskontoret
Vänersborgs kommun
Telefon: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se 
Hemsida: www.vanersborg.se