Ny styrelse

  • 22 maj 2023

Det extra årsmötet den 26 april valde en ny styrelse

den nya styrelsen består av :

Ordförande                                Henrik Stålheim

Vice ordförande/utbildning   Martina Söderbom

Sekreterare                                Ingrid Kamperin

Kassör                                         Arne Wolgast

Jolleansvarig                              Fredrik Lindqvist

Kölbåtsansvarig                        Henrik Patriksson

Tävlingsansvarig                        Per Gustavsson

Ledamot                                     Emilia Söderström

Den nya styrelsen tackar den avgående styrelsen för ett gott arbete och önskar fortsätta arbeta i samma positiva anda!