Vårens kölbåtseglingar

  • 25 apr 2023

Vårens kölbåtsseglingar startar onsdag 10 maj.

Vi kappseglar/seglar under enkla förhållanden med eller utan spinnaker, stor eller liten besättning. 

Vill du /Ni bara vara med och segla runt banan utan att kappsegla går det också bra.  

Fika efteråt! 

Mer info på kölbåtssidan!   

Alla välkomna!