Seglingens Ledarskap Grund

  • lördag 23 mars 2024
  • 10:00

Välkommen till grundutbildning.

Seglingens grundutbildning för föräldrar, seglare (13 år och uppåt), ledare och blivande funktionärer. Utbildningen är en webbutbildning som vi kommer jobba med på klubben under dagen. Ni kommer få en liten uppgift innan vi träffas som innebär att titta på några filmer och fundera kring några frågor.

För mer information och anmälan senast 15 mars till martinasoderbom@gmail.com