Hoppa till sidans innehåll

Dagordning årsmöte 2013

16 JAN 2013 08:55
Dagordning årsmöte 2013
 • Skapad: 16 JAN 2013 08:55

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop/närvarokontroll
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag inkl förslag till antal kommittéer och i rätt tid inkomna motioner.

10. Fastställande av avgifter (medlemsavgifter samt övriga avgifter )

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Val av

 1. föreningens ordförande för en tid av 2 år;
 2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 3. två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 1. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
 2. val av ledamöter i kommittéer, för en tid av 1 år.
 3. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13. Eventuella avtackningar

14. Mötets avslutning

Skribent: Per Söderström

Postadress:
Vänersborgs SS - Segling
Box 9
46221 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 052167306
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Emil_top_logga

ica-kvantum-logotyp

 

signsemaillogga

quality

verkstan_i_oxnered

gravander

 

Vbgkommunlogo_vanster

VisitThnVbg

abkh_logo_rgb_liten